Augalininkystės paslaugos

Dirvožemio gerinimo strategija

TŪC augalininkystės specialistai atliks dirvožemio tyrimus, sudarys laukų žemėlapius – įvertins tyrimų rezultatus, problematiką, pateiks ilgalaikį veiksmų planą, kaip praturtinti Jūsų ūkio laukų dirvožemį.

Atliekami laboratoriniai tyrimai:

  • Dirvožemio ėminių paėmimas ir ištyrimas
  • Pasėlių būklės vertinimas (dronais, palydovų duomenys)
  • Augalininkystės technologijų analizės parengimas.

Skaitykite daugiau apie laboratoriją: https://konsultacijos.lzukt.lt/laboratorijos-paslaugos


Tręšimo planai

  • organinėmis trąšomis
  • mineralinėmis trąšomis
  • kintama tręšimo norma

Dirvožemio paėmimas ir tyrimas

▬▬▬▬▬▬▬

Racionalūs sprendimai - Jūsų sprendimai!

Tikslusis tręšimas

▬▬▬▬▬▬▬

Išmanus ūkininkavimas - Jūsų verslo sėkmė!

Augalininkystės technologijų analizė

▬▬▬▬▬▬▬

Nešališki augalininkystės konsultantai

Derliaus gerinimo strategija

TŪC augalininkystės specialistai išanalizuos ir įvertins ūkyje naudojamą augalų auginimo strategiją, pateiks ilgalaikes rekomendacijas, padėsiančias padidinti derliaus kokybinius bei kiekybinius rezultatus, padės optimizuoti gamybos išlaidas.


Tiriamas dirvožemis ir sudaromi tręšimo planai

TŪC augalininkystės specialistai, klientui pageidaujant, automatizuotu būdu paima dirvožemio ėminius. LŽŪKT laboratorijoje ištiriamas judrusis kalis ir fosforas, humusas ir rūgštingumas (pH). Gavus dirvožemio tyrimų rezultatus, parengiami maisto medžiagų turtingumo žemėlapiai. Pagal juos sprendžiama, ar reikia kintamos normos tręšimo plano. Jeigu lauke kalio ir fosforo kiekiai pasiskirstę labai netolygiai, parengiamas kintamos normos tręšimo planas vienanarėmis medžiagomis, kuris leidžia sutaupyti iki 10 proc. ir daugiau trąšų, užauginti tolygų ir optimalų derlių.

Pasėlių vegetacijos metu, siekdami įvertinti realią jų būklę, TŪC specialistai naudoja dronus su multispektrinėmis kameromis. Analizuodami palydovinius duomenis, problemines laukų vietas jie nustato anksčiau nei apžiūrint pasėlių būklę nuo žemės.Dvejojate ir sunku apsispręsti?

Susisiekite!


.